Transformacja energetyczna Twojej firmy

To odpowiedź na wzrost kosztów energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego, a także na rosnącą liczbę obowiązków sprawozdawczych, nieprzewidywalne wzrosty cen uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, przyśpieszoną dekarbonizację gospodarki, oczekiwania konsumentów oraz partnerów biznesowych.

Transformacja energetyczna to ogromne wyzwanie finansowe, technologiczne i organizacyjne. Każde wyzwanie to jednak szansa na stworzenie przewagi konkurencyjnej. Przedsiębiorcy, którzy strategicznie przystosują się do zmian energetycznych mogą liczyć na wzrost swojej pozycji rynkowej – zaoszczędzą na kosztach energii, pozyskają finansowanie na transformację energetyczną i innowacje, zapewnią sobie stabilne i konkurencyjne dostawy energii lub produkcję energii z własnych niskoemisyjnych źródeł energii.

Zobacz jak to robimy

1.

Badanie oczekiwań klienta

Na pierwszym spotkaniu określamy wspólne oczekiwania, zakres prac, planowane efekty, metody, harmonogram oraz ustalamy zespół projektowy.

2.

Ocena gospodarki energetyczno-surowcowej

Kolejnym etapem jest analiza danych oraz audyt zakładów. Etap ten kończy się warsztatem na temat obecnej gospodarki energetycznej prezentowanym w formie raportu.

3.

Projektowanie strategii energetyczno-klimatycznej

Proponujemy rozwiązania oraz określamy ich wpływ na działalność klienta pod kątem efektywności kosztowej, oszczędności oraz redukcji śladu węglowego.

4.

Wdrożenie projektów inwestycyjnych

Wspieramy klienta poprzez analizy, studia wykonalności, przygotowywanie wniosków o dofinansowanie, dokumentów projektowych czy audytów efektywności energetycznej.

Korzyści z transformacji energetycznej

Greeners przejmuje ciężar klimatyczno-energetycznych wyzwań biznesowych, technicznych, organizacyjnych i prawnych.

  • Korzyści związane ze stabilną oraz niższą ceną energii. Zapewnienie stabilnych dostaw energii elektrycznej, ciepła oraz gazu po konkurencyjnych cenach niezależnych od ceny uprawnień do emisji CO2.
  • Wypełnienie kryteriów środowiskowych dla finansowania operacyjnego zgodnie z Taksonomią.
  • Fundusze na transformację energetyczną oraz inne instrumenty wsparcia, na przykład tzw. białe certyfikaty, skracają okres zwrotu i pozwalają na zaangażowanie mniejszego kapitału własnego.
  • Wywieranie pozytywnego wpływu. Opracowanie strategii energetyczno-klimatycznej pozwala przedsiębiorstwom mierzyć i redukować ślad węglowy związany z działalnością.

Oferujemy naszym Klientom wsparcie prawne, biznesowe oraz techniczne na każdym etapie transformacji energetycznej od fazy koncepcyjnej po implementację rozwiązań. Klienci cenią nasze biznesowe podejście, zrozumienie procesów produkcyjnych, czy ich wewnętrznej gospodarki energetycznej. Jednak przede wszystkim nasze wsparcie przynosi wymierne korzyści finansowe oraz niematerialne (ESG), które przekładają się na działalność operacyjną.

Greeners oferuje doradztwo biznesowe i techniczne pomagające w przeprowadzeniu transformacji energetycznej. Przeprowadzamy naszych klientów przez cały proces zmian – od podjęcia pierwszych decyzji, poprzez zaprojektowanie i przeanalizowanie rozwiązań, po ich wdrożenie tak, by przynosiły korzyści środowiskowe, finansowe oraz niematerialne.

Czym się zajmujemy?

Doradzamy biznesowo, techniczne oraz regulacyjnie w każdym aspekcie związanym z transformacją energetyczną oraz raportowaniem
w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Własne źródła energii

Źródła PV, wiatrowe czy wysokosprawne jednostki kogeneracyjne pozwalają zapewnić tanią, niskoemisyjną lub zeroemisyjną energię elektryczną oraz cieplną.

Dostawy energii z odnawialnych źródeł

Umowy (cPPA/ vPPA) na dostawę energii elektrycznej z OZE prowadzą do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zapewniają długoterminową stabilność cenową.

Mierzenie śladu węglowego

Wspieramy naszych klientów w obliczaniu śladu węglowego w trzech zakresach, raportowaniu oraz jego redukcji.

Strategia Net-Zero

Projektujemy i wdrażamy strategię redukcji emisji gazów cieplarnianych zmierzającą do osiągnięcia zerowego śladu węglowego.

ESG

Wspieramy klientów w określaniu celów ESG, projektowaniu polityk, mierzeniu wskaźników, implementacji strategii oraz jej raportowaniu.

System EU ETS

doradzamy technicznie oraz regulacyjne w aspektach związanych z systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS).

Finansowanie transformacji

Doradzamy w pozyskaniu dotacji, pożyczek preferencyjnych, zielonego finansowania na zrównoważone inwestycje oraz dla przedsiębiorstw energochłonnych.

Efektywność energetyczna

Wspieramy klientów w inwestycjach zmierzających do oszczędności energii.

Raportowanie niefinansowe

Doradzamy w obowiązkowym i fakultatywnym raportowaniu w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Polityka energetyczno-klimatyczna

Wspieramy klientów w zarządzaniu gospodarką energetyczno-surowcową oraz działań związanych ze zmniejszaniem wpływu na środowisko.

Audyty

Przygotowujemy audyty energetyczne przedsiębiorstw, audyty efektywności energetycznej, świadectwa energetyczne budynków.

Jesteś gotowy na zmianę?

Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek wiemy, że transformacja energetyczna jest koniecznością. Naszą misją jest wspieranie klientów w tym procesie od podjęcia pierwszej decyzji, poprzez zaprojektowanie i przeanalizowanie rozwiązań, po ich wdrożenie w sposób, który przynosi korzyści środowiskowe, finansowe i niematerialne.

Zaufali nam

Każde wyzwanie to szansa na stworzenie przewagi konkurencyjnej.