Greeners partnerem dziesiątej edycji Sustainable Economy Summit

Greeners partnerem dziesiątej edycji Sustainable Economy Summit

Greeners jest partnerem dziesiątej edycji Sustainable Economy Summit. Wydarzenie odbędzie się w dniach 20–21 maja w Sheraton Grand w Warszawie. Maximilian Piekut, General Manager Greeners, zaprezentuje studium przypadku: „Jak sprawić, aby dekarbonizacja była korzystna dla firmy?” i weźmie udział w panelu dyskusyjnym o zielonej energii.

Czy biogaz może uratować polską gospodarkę

Czy biogaz może uratować polską gospodarkę?

Wraz z globalnym wzrostem świadomości ekologicznej i coraz większą presją na redukcję emisji gazów cieplarnianych, poszukiwanie alternatywnych, bardziej zrównoważonych źródeł energii staje się priorytetem dla wielu krajów. Polska, jako jeden z liderów w produkcji i zużyciu węgla, stoi przed wyzwaniem zrównoważonej transformacji energetycznej. W tym kontekście biogaz i jego pochodne, jako potencjalne elementy strategii energetycznej, wzbudzają coraz większe zainteresowanie.

System Świadectw Efektywności Energetycznej

Norma ISO 50001 – Klucz do efektywności energetycznej

System Świadectw Efektywności Energetycznej (ŚEE) przygotowano w ramach obowiązku nałożonego na państwa członkowskie przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2012/27/UE (aktualnie przekształcona Dyrektywa 2023/1791). Obowiązek ten wprowadza system zobowiązujący do zwiększenia efektywności energetycznej, w taki sposób, aby dystrybutorzy energii danego kraju co roku oszczędzali co najmniej 1,5% rocznego wolumenu sprzedaży odbiorcom końcowym. Państwa członkowskie otrzymały dowolność w opracowaniu i wprowadzeniu omawianego systemu.

System Świadectw Efektywności Energetycznej

System Świadectw Efektywności Energetycznej

System Świadectw Efektywności Energetycznej (ŚEE) przygotowano w ramach obowiązku nałożonego na państwa członkowskie przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2012/27/UE (aktualnie przekształcona Dyrektywa 2023/1791). Obowiązek ten wprowadza system zobowiązujący do zwiększenia efektywności energetycznej, w taki sposób, aby dystrybutorzy energii danego kraju co roku oszczędzali co najmniej 1,5% rocznego wolumenu sprzedaży odbiorcom końcowym. Państwa członkowskie otrzymały dowolność w opracowaniu i wprowadzeniu omawianego systemu.

ślad węglowy

Ślad węglowy organizacji i ślad węglowy produktu w raportowaniu zrównoważonym

Redukcja emisji gazów cieplarnianych (GHG) stała się kluczową kwestią w obliczu rosnącego nacisku na zmiany klimatyczne. Ślad węglowy (CF, tony CO2e) jest szeroko stosowany do ilościowego określenia emisji GHG wywoływanych przez dany podmiot, osobę, czy też produkt.

Nowe wymogi formalne w rekompensatach dla sektorów i podsektorów energochłonnych

Przedsiębiorstwa z sektorów i podsektorów energochłonnych kolejny raz mogą ubiegać się o rekompensaty, które przyznawane są w związku z przenoszeniem kosztów zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów.

Pierwsze konkursy NFOŚiGW na dofinansowanie infrastruktury i pojazdów wodorowych

Wodór jest przedmiotem wielu dyskusji i badań w zakresie wykorzystania go jako bezemisyjnego źródła energii.

ISO 14001

Norma ISO 14001 – Klucz do zrównoważonego rozwoju

W dzisiejszym świecie, kwestie zrównoważonego rozwoju i podejścia ESG (Environmental, Social, Governance) są coraz bardziej kluczowe dla firm. Aby wzmocnić swój udział w środowiskowym filarze zrównoważonego rozwoju, zalecane jest systemowe podejście do zarządzania środowiskowego poprzez wprowadzenie Systemu Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) zgodnie z międzynarodowym standardem ISO 14001.

Transformacja energetyczna w Twojej firmie

Wdrażamy rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju w sposób, który przynosi naszym Klientom wymierne korzyści.