Ślad węglowy organizacji i ślad węglowy produktu w raportowaniu zrównoważonym

Redukcja emisji gazów cieplarnianych (GHG) stała się kluczową kwestią w obliczu rosnącego nacisku na zmiany klimatyczne. Ślad węglowy (CF, tony CO2e) jest szeroko stosowany do ilościowego określenia emisji GHG wywoływanych przez dany podmiot, osobę, czy też produkt.

Ze względu na potrzebę ilościowego określenia emisji GHG, opracowano liczne metody obliczeń CF. Metody te opierają się na trzech głównych protokołach:

 • standard GHG Protocol opracowany przez Światowy Instytut Zasobów (WRI) i Światową Radę Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD);
 • normy ISO 14064:1:2018 i ISO 14067:2018 dotyczące śladu węglowego opracowane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO);
 • specyfikacja PAS 2050 opublikowana przez Brytyjską Instytucję Normalizacyjną (BSI).

Standardem, według którego organizacje najczęściej obliczają swój ślad węglowy jest GHG Protocol. Emisje są podzielone na trzy zakresy:

 • Zakres 1. Emisje bezpośrednie, tj. związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem i transportem.
 • Zakres 2. Emisje pośrednie ze zużycia energii elektrycznej i ciepła sieciowego.
 • Zakres 3. Emisje związane z działalnością firmy, ale nie są pod jej kontrolą.

W Zakresie 3 źródła emisji podzielone są na 15 kategorii i skupiają się na działaniach „downstream” oraz „upstream” w łańcuchu działalności przedsiębiorstwa.

Obowiązek obliczania i raportowania emisji GHG będzie dotyczył emitentów giełdowych od 2025 r. (za 2024 r.). Z kolei w raportowaniu niefinansowym będzie uwzględniany przez wszystkie duże spółki, w tym prywatne, zatrudniające powyżej 250 pracowników od 2026 r. (za 2025 r.).

W praktyce spółki obliczają również cykl życia produktu lub usługi – LCA (ang. Life Cycle Assessment) w całym łańcuchu życia od momentu pozyskania surowców, poprzez produkcję, dystrybucję, użytkowanie, aż do ostatecznej utylizacji danych wyrobów. Emisje związane z wytworzonym produktem raportuje się w 3 z 15 kategorii Zakresu 3.

W praktyce metody te pozwalają na:

 • określenie rzeczywistego wpływu różnych rozwiązań na środowisko i w konsekwencji wyboru najmniej uciążliwego dla środowiska;
 • planowanie strategiczne;
 • tworzenie polityki środowiskowej i społecznej;
 • ocenę kosztów związanych z redukcją śladu węglowego;
 • rozwój i doskonalenie produktu lub usługi.

Wychodząc naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych, oferujemy kompleksowe wsparcie w zarządzaniu śladem węglowym Twojej organizacji oraz oferowanych produktów czy też usług.

Ostatnie wpisy

Greeners partnerem dziesiątej edycji Sustainable Economy Summit
Aktualności

Greeners jest partnerem dziesiątej edycji Sustainable Economy Summit. Wydarzenie odbędzie się w dniach 20–21 maja w Sheraton Grand w Warszawie. Maximilian Piekut, General Manager Greeners, zaprezentuje studium przypadku: „Jak sprawić, aby dekarbonizacja była korzystna dla firmy?” i weźmie udział w panelu dyskusyjnym o zielonej energii.

Czy biogaz może uratować polską gospodarkę?
Transformacja

Wraz z globalnym wzrostem świadomości ekologicznej i coraz większą presją na redukcję emisji gazów cieplarnianych, poszukiwanie alternatywnych, bardziej zrównoważonych źródeł energii staje się priorytetem dla wielu krajów. Polska, jako jeden z liderów w produkcji i zużyciu węgla, stoi przed wyzwaniem zrównoważonej transformacji energetycznej. W tym kontekście biogaz i jego pochodne, jako potencjalne elementy strategii energetycznej, wzbudzają coraz większe zainteresowanie.

Norma ISO 50001 – Klucz do efektywności energetycznej
Efektywność

System Świadectw Efektywności Energetycznej (ŚEE) przygotowano w ramach obowiązku nałożonego na państwa członkowskie przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2012/27/UE (aktualnie przekształcona Dyrektywa 2023/1791). Obowiązek ten wprowadza system zobowiązujący do zwiększenia efektywności energetycznej, w taki sposób, aby dystrybutorzy energii danego kraju co roku oszczędzali co najmniej 1,5% rocznego wolumenu sprzedaży odbiorcom końcowym. Państwa członkowskie otrzymały dowolność w opracowaniu i wprowadzeniu omawianego systemu.

Transformacja energetyczna w Twojej firmie

Wdrażamy rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju w sposób, który przynosi naszym Klientom wymierne korzyści.