Potencjał energii wodorowej w Polsce. Przed nami dobry czas na wejście do tej rewolucji ze swoim biznesem

Technologia wodorowa jest aktualnie jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań w energetyce i transporcie. W Polsce jej rozwój zyskuje na znaczeniu, ponieważ jest niezbędna do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Wykorzystanie wodoru w biznesie i gospodarce

Wodór jako źródło i magazyn energii może być stosowany w różnych sektorach gospodarki, od transportu, przez przemysł, skończywszy na energetyce. Zastosowanie wodoru w sektorach najbardziej emisyjnych może znacząco wpłynąć na redukcję śladu węglowego i ograniczyć zanieczyszczenie powietrza.

Aktualnie Polska jest trzecim na świecie producentem wodoru, jednak jest to w głównej mierze wodór „szary”, czyli powstały w procesie reformingu gazu ziemnego lub rafinacji ropy naftowej.

Najpopularniejszym sektorem gospodarki w Polsce rozwijającym technologię wodorową jest transport publiczny. Pierwsze autobusy wodorowe pojawiły się już na ulicach Wrocławia, Gdyni czy Krakowa. W rozwój infrastruktury wodorowej inwestują też kolejne miasta. Przykładowo, korzystając z dotacji otrzymanych w ramach konkursu „Zielony transport publiczny” organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarni Wodnej między innymi Poznań, Rybnik i Wałbrzych planują aktualnie zakup ponad 60 autobusów wodorowych. Polscy producenci autobusów również podążają za trendem i wprowadzają na rynek nowe modele pojazdów zasilanych ogniwamy wodorowymi, np. Solaris Urbino 12 Hydrogen, Autosan Sancity 12LFH.

Rządowa strategia wodorowa

W 2021 roku Rada Ministrów przyjęła „Polską Strategię Wodorową do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”. Jest to strategiczny dokument, który określa główne cele rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce oraz działania zmierzające do realizacji tych celów. Strategia wpisuje się w globalne, europejskie i krajowe działania mające na celu osiągnięcie gospodarki niskoemisyjnej. Jednym z głównych celów strategii jest opracowanie metod produkcji, magazynowania i dystrybuowania czystego „zielonego” wodoru, czyli wytworzonego w procesie elektrolizy z wykorzystaniem energii odnawialnej.

Dofinansowania dla technologii wodorowej

Inwestycje w technologie wodorowe mogą skorzystać z dofinansowań w postaci dotacji lub preferencyjnych pożyczek. Niedawno rozpisano program wsparcia w budowie lub przebudowie ogólnodostępnej stacji wodoru w ramach programu priorytetowego „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”. Jest to już trzeci nabór do tego programu, w związku z niewyczerpaniem od stycznia 2022 jego budżetu, który wynosił 100 000 000 PLN (do wykorzystania pozostało 10 383 020 PLN).

W czerwcu natomiast rozpoczyna się program Wodoryzacji Gospodarki, którego celem jest wsparcie rozwoju tej technologii. Łączny budżet tego programu wynosi ok. 3 280 000 000 PLN dotacji bezzwrotnej oraz 1 450 000 000 PLN zwrotnych form finansowania.

 

Program będzie się składał z 3 części:

 

  • Budowa mocy wytwórczych niskoemisyjnego / odnawialnego wodoru. Celem pierwszej części programu Wodsoryzacji Gospodarki jest stworzenie polskiej gałęzi gospodarki wodorowej oraz wzrost wykorzystania odnawialnego i niskoemisyjnego wodoru. Planowane jest utworzenie instalacji wytwórczej wodoru o mocy 120 MW. Start pierwszej części był planowany na 1 czerwca 2023 roku, jednak ze względu na opóźnienia program nie rozpoczął się w terminie. Planowany nabór powinien rozpocząć się w najbliższym czasie. Warto obserwować w tym celu nabory ogłaszane na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  • Budowa infrastruktury wodorowej. Głównym celem tej części programu, która rozpoczyna się 2 październik 2023 roku, jest rozwój infrastruktury do produkcji niskoemisyjnego i zielonego wodoru oraz infrastruktury do jego tankowania. Planowane jest utworzenie instalacji wytwórczej wodoru o mocy 200 MW, wybudowanie ogólnodostępnych 15 stacji tankowania oraz wydaniu dodatkowych 5 pozwoleń środowiskowych na kolejne stacje tankowania.
  • Przemysłowe wykorzystanie odnawialnego lub niskoemisyjnego wodoru mające na celu zmniejszenie emisyjności procesu. Cele trzeciej części programu, rozpoczynającej się 2 października 2023 roku, jest dofinansowanie projektów badawczych i innowacyjnych dotyczących budowy, wdrożenia oraz komercjalizacji innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem.

Warto wpisać się w “wodorową rewolucję”

Możemy w tym pomóc. Technologia wodorowa rozwija się w szybkim tempie i właśnie teraz jest dobry moment by stać się jednym z pionierów „wodoryzacji” gospodarki i swojego biznesu. Jeżeli Państwa firma jest zainteresowana rozwojem tej technologii, zapraszamy do kontaktu. Na pewno znajdziemy rozwiązanie dopasowane do modelu biznesowego Państwa firmy.

Ostatnie wpisy

Greeners partnerem dziesiątej edycji Sustainable Economy Summit
Aktualności

Greeners jest partnerem dziesiątej edycji Sustainable Economy Summit. Wydarzenie odbędzie się w dniach 20–21 maja w Sheraton Grand w Warszawie. Maximilian Piekut, General Manager Greeners, zaprezentuje studium przypadku: „Jak sprawić, aby dekarbonizacja była korzystna dla firmy?” i weźmie udział w panelu dyskusyjnym o zielonej energii.

Czy biogaz może uratować polską gospodarkę?
Transformacja

Wraz z globalnym wzrostem świadomości ekologicznej i coraz większą presją na redukcję emisji gazów cieplarnianych, poszukiwanie alternatywnych, bardziej zrównoważonych źródeł energii staje się priorytetem dla wielu krajów. Polska, jako jeden z liderów w produkcji i zużyciu węgla, stoi przed wyzwaniem zrównoważonej transformacji energetycznej. W tym kontekście biogaz i jego pochodne, jako potencjalne elementy strategii energetycznej, wzbudzają coraz większe zainteresowanie.

Norma ISO 50001 – Klucz do efektywności energetycznej
Efektywność

System Świadectw Efektywności Energetycznej (ŚEE) przygotowano w ramach obowiązku nałożonego na państwa członkowskie przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2012/27/UE (aktualnie przekształcona Dyrektywa 2023/1791). Obowiązek ten wprowadza system zobowiązujący do zwiększenia efektywności energetycznej, w taki sposób, aby dystrybutorzy energii danego kraju co roku oszczędzali co najmniej 1,5% rocznego wolumenu sprzedaży odbiorcom końcowym. Państwa członkowskie otrzymały dowolność w opracowaniu i wprowadzeniu omawianego systemu.

Transformacja energetyczna w Twojej firmie

Wdrażamy rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju w sposób, który przynosi naszym Klientom wymierne korzyści.