Dofinansowanie inwestycji wodorowych z Krajowego Planu Odbudowy 

Po przyjęciu „Strategii wodorowej dla Europy neutralnej dla klimatu” prawie wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej włączyły plany wykorzystania wodoru do swoich krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu, a 26 państw członkowskich podpisało inicjatywę wodorową. Obecnie w UE opracowano 16 strategii narodowych, 3 mapy drogowe, a inne kraje są w trakcie konsultacji lub opracowywania planów. Polska była jednym z pierwszych krajów, które opublikowały swoją strategię wodorową do 2030 r.  

Zgodnie z zaleceniami KE do 2030 r. należy zainstalować elektrolizery zasilane energią z OZE o mocy co najmniej 40 GW, z których wyprodukowanych będzie 10 mln odnawialnego wodoru Mg/rok. Najwyższe moce instalacji elektrolizerów planują Niemcy (10 GW), Francja (6.5 GW) i Dania (6 GW). Polska w swojej strategii wodorowej założyła elektrolizery o mocy 2 GW i produkcji wodoru na poziomie 193,6 tys. Mg/rok w perspektywie 2030 r.  

Oczekuje się, że wykorzystanie czystego wodoru w Polsce będzie dotyczyć przede wszystkim dekarbonizacji w sektorach: transportu, energetyki, chemicznym, hutniczym, rafineryjnym, petrochemicznym i budownictwa.  

W rozwoju gospodarki wodorowej mają pomóc środki z Krajowego Planu Odbudowy. Polska otrzymała ich ponad 806,9 mld zł. Realizacja projektów inwestycyjnych nie wymaga fazy badawczo-rozwojowej. Z uwagi, iż środki z KPO mają zostać wydatkowane do końca 2026 r., należy się spodziewać zintensyfikowania ogłaszanych konkursów w 2024 r. Przedsiębiorcy będą mogli liczyć na dofinansowanie inwestycji w zakresie technologii wodorowych (od produkcji poprzez przesyłanie do zastosowań), jak i infrastruktury służącej do wytwarzania, magazynowania, transportu oraz wykorzystania wodoru, jako paliwa w różnych branżach i sektorach (transport, przemysł, ciepłownictwo i energetyka zawodowa). Na projekty w tym zakresie zostanie przeznaczonych 799,82 mln euro. 

Autorzy: Michał Habrat oraz Renata Koneczna.

Ostatnie wpisy

Greeners partnerem dziesiątej edycji Sustainable Economy Summit
Aktualności

Greeners jest partnerem dziesiątej edycji Sustainable Economy Summit. Wydarzenie odbędzie się w dniach 20–21 maja w Sheraton Grand w Warszawie. Maximilian Piekut, General Manager Greeners, zaprezentuje studium przypadku: „Jak sprawić, aby dekarbonizacja była korzystna dla firmy?” i weźmie udział w panelu dyskusyjnym o zielonej energii.

Czy biogaz może uratować polską gospodarkę?
Transformacja

Wraz z globalnym wzrostem świadomości ekologicznej i coraz większą presją na redukcję emisji gazów cieplarnianych, poszukiwanie alternatywnych, bardziej zrównoważonych źródeł energii staje się priorytetem dla wielu krajów. Polska, jako jeden z liderów w produkcji i zużyciu węgla, stoi przed wyzwaniem zrównoważonej transformacji energetycznej. W tym kontekście biogaz i jego pochodne, jako potencjalne elementy strategii energetycznej, wzbudzają coraz większe zainteresowanie.

Norma ISO 50001 – Klucz do efektywności energetycznej
Efektywność

System Świadectw Efektywności Energetycznej (ŚEE) przygotowano w ramach obowiązku nałożonego na państwa członkowskie przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2012/27/UE (aktualnie przekształcona Dyrektywa 2023/1791). Obowiązek ten wprowadza system zobowiązujący do zwiększenia efektywności energetycznej, w taki sposób, aby dystrybutorzy energii danego kraju co roku oszczędzali co najmniej 1,5% rocznego wolumenu sprzedaży odbiorcom końcowym. Państwa członkowskie otrzymały dowolność w opracowaniu i wprowadzeniu omawianego systemu.

Transformacja energetyczna w Twojej firmie

Wdrażamy rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju w sposób, który przynosi naszym Klientom wymierne korzyści.