Norma ISO 14001 – Klucz do zrównoważonego rozwoju

W dzisiejszym świecie, kwestie zrównoważonego rozwoju i podejścia ESG (Environmental, Social, Governance) są coraz bardziej kluczowe dla firm. Aby wzmocnić swój udział w środowiskowym filarze zrównoważonego rozwoju, zalecane jest systemowe podejście do zarządzania środowiskowego poprzez wprowadzenie Systemu Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) zgodnie z międzynarodowym standardem ISO 14001.

Norma ISO 14001 została utworzona dla organizacji dążących do zarządzania środowiskowym aspektem zrównoważonego rozwoju w sposób systemowy. Stanowi ona bazę, która umożliwia firmom identyfikację, kontrolę i ciągłe doskonalenie swoich działań związanych ze środowiskiem. ISO 14001 skupia się na zasadzie ciągłego doskonalenia, co oznacza, że organizacje zobowiązane są do stałego monitorowania i poprawiania swoich praktyk, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Ciągłe doskonalenie ma być egzekwowane zgodnie z cyklem PDCA (Plan-Do-Check-Act), który oznacza, że firma musi:

 1. Planować (Plan) – określić cele środowiskowe, zidentyfikować aspekty środowiskowe, analizować ryzyka i szanse.
 2. Działać (Do) – wdrożyć plany, procedury działań środowiskowych zapewniające spełnienie zobowiązań prawnych.
 3. Sprawdzać (Check) – monitorować i oceniać skutki działań środowiskowych. Przeprowadzać audyty wewnętrzne i analizować wyniki, w celu weryfikacji, czy cele są osiągane, a system działa zgodnie z oczekiwaniami.
 4. Działać ponownie (Act) – w oparciu o wyniki analizy, podejmować działania korygujące i doskonalące, modyfikując plany działania, procedury i szkolenia.

ISO 14001 oparte jest na podejściu skupiającym się na ryzykach i możliwościach, co sprawia, że organizacje nie tylko identyfikują i minimalizują zagrożenia dla środowiska, ale również wykorzystują szansę na poprawę i innowacje. Integracja tego podejścia z cyklem PDCA umożliwia firmom elastyczne dostosowanie strategii do zmieniającego się otoczenia oraz ciągłe doskonalenie działań środowiskowych. W ten sposób ISO 14001 staje się nie tylko narzędziem kontrolnym, ale także motorem innowacji i zrównoważonego rozwoju.

Norma ISO 14001 jest dostosowana do różnych branż i rozmiarów firm, co oznacza, że może być stosowana przez organizacje o zróżnicowanej skali działań – zarówno przez małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duże korporacje.

Korzyści z wdrożenia normy iso 14001

 1. Ochrona środowiska – identyfikacja i redukcja wpływu na środowisko, co przekłada się na długoterminową ochronę zasobów naturalnych.
 2. Zyski finansowe – optymalizacja procesów, redukcja zużycia surowców i energii, co prowadzi do oszczędności finansowych.
 3. Zwiększenie konkurencyjności – posiadanie certyfikatu ISO 14001 buduje pozytywny wizerunek, zwiększa zaufanie klientów i partnerów biznesowych.
 4. Zgodność z przepisami – pewność, że firma spełnia wymogi prawne związane ze środowiskiem, minimalizując ryzyko kar i sankcji.

Wymagania i kroki do wdrożenia normy iso 14001

 1. Przygotowanie organizacji – zapoznanie się z wymaganiami normy, określenie zakresu certyfikacji, alokacja zasobów i szkolenie pracowników.
 2. Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego – implementacja procedur, polityki środowiskowej i działań zidentyfikowanych w fazie planowania.
 3. Audyt Wewnętrzny – przeprowadzenie audytu wewnętrznego, aby ocenić zgodność z normą i skuteczność działań.
 4. Audyt Zewnętrzny – niezależny audyt przeprowadzony przez jednostkę certyfikującą w celu uzyskania certyfikatu ISO 14001.
 5. Otrzymanie certyfikatu – po pomyślnym zakończeniu audytu zewnętrznego firma otrzymuje oficjalne potwierdzenie zgodności z normą. Po 12 oraz 24 miesiącach należy przejść audyty nadzoru, których celem jest zapewnienie ciągłej optymalizacji procesów. Po 36 miesiącach przeprowadzany jest audyt recertyfikujący, potwierdzający utrzymanie standardów zgodności z normą.

Norma ISO 14004 stanowi nie tylko wytyczną dla skutecznego zarządzania aspektami środowiskowymi, ale także narzędzie wpierające cele zrównoważonego rozwoju. Jej wdrożenie stanowi inwestycję w długoterminowy sukces firmy, łączącą efektywność operacyjną, oszczędności finansowe i odpowiedzialność społeczną.

Ostatnie wpisy

Greeners partnerem dziesiątej edycji Sustainable Economy Summit
Aktualności

Greeners jest partnerem dziesiątej edycji Sustainable Economy Summit. Wydarzenie odbędzie się w dniach 20–21 maja w Sheraton Grand w Warszawie. Maximilian Piekut, General Manager Greeners, zaprezentuje studium przypadku: „Jak sprawić, aby dekarbonizacja była korzystna dla firmy?” i weźmie udział w panelu dyskusyjnym o zielonej energii.

Czy biogaz może uratować polską gospodarkę?
Transformacja

Wraz z globalnym wzrostem świadomości ekologicznej i coraz większą presją na redukcję emisji gazów cieplarnianych, poszukiwanie alternatywnych, bardziej zrównoważonych źródeł energii staje się priorytetem dla wielu krajów. Polska, jako jeden z liderów w produkcji i zużyciu węgla, stoi przed wyzwaniem zrównoważonej transformacji energetycznej. W tym kontekście biogaz i jego pochodne, jako potencjalne elementy strategii energetycznej, wzbudzają coraz większe zainteresowanie.

Norma ISO 50001 – Klucz do efektywności energetycznej
Efektywność

System Świadectw Efektywności Energetycznej (ŚEE) przygotowano w ramach obowiązku nałożonego na państwa członkowskie przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2012/27/UE (aktualnie przekształcona Dyrektywa 2023/1791). Obowiązek ten wprowadza system zobowiązujący do zwiększenia efektywności energetycznej, w taki sposób, aby dystrybutorzy energii danego kraju co roku oszczędzali co najmniej 1,5% rocznego wolumenu sprzedaży odbiorcom końcowym. Państwa członkowskie otrzymały dowolność w opracowaniu i wprowadzeniu omawianego systemu.

Transformacja energetyczna w Twojej firmie

Wdrażamy rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju w sposób, który przynosi naszym Klientom wymierne korzyści.