Rozpoczął się nabór wniosków o rekompensaty za wzrost kosztów energii elektrycznej i gazu ziemnego za rok 2023

Przedsiębiorstwa, które zmagają się z wysokimi kosztami zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego ponownie mogą liczyć na wsparcie w postaci dotacji. Do udziału w programie uprawnionych jest 3 000 firm. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu rekompensat pośrednich kosztów emisji dla sektorów i podsektorów energochłonnych przeznaczył 5,5 mld zł na wsparcie w formie: 

 1. podstawowej udzielanej w formie refundacji, 
 2. zwiększonej udzielanej w formie zaliczki. 

Pomoc podstawowa skierowana jest do przedsiębiorstw, które spełniają łącznie poniższe warunki: 

 • energochłonności (tj. koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiły co najmniej 3% wartości produkcji sprzedanej przedsiębiorstwa); 
 • przeważającej działalności w jednej lub wielu podklasach PKD z sekcji B (górnictwo i wydobywanie) lub C (przetwórstwo przemysłowe); 
 • prowadzenia działalności gospodarczej na dzień złożenia wniosku i co najmniej jednego miesiąca okresu referencyjnego z udokumentowanymi kosztami zakupu energii elektrycznej lub gazu ziemnego. 

Z pomocy zwiększonej mogą skorzystać wnioskodawcy, którzy spełniają powyższe warunki pozyskania wsparcia w wersji podstawowej i dodatkowo: 

 • w ostatnim zamkniętym roku obrotowym osiągnęli łącznie co najmniej 50% przychodu w jednej lub łącznie kilku podklasach PKD lub kodach PRODCOM; 
 • w okresie kwalifikowanym uzyskali wskaźnik EBITDA nie wyższy niż 60% wartości tego wskaźnika w okresie referencyjnym albo ujemny wskaźnik EBITDA; 
 • przekażą do NFOŚiGW plan inwestycji o poprawę efektywności energetycznej w okresie do 31 marca 2024 r. 

Wysokość dofinansowania 

Wielkość dotacji w ramach pomocy podstawowej może maksymalnie wynieść 4 mln euro i nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych. Natomiast pomoc zwiększona sięga 40 mln euro łącznie z przedsiębiorstwami powiązanymi i nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych. 

Dotacji udziela przedsiębiorstwom Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a operatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Termin złożenia dokumentacji o dotację o dopłaty do cen energii jest krótki. Przedsiębiorcy mają 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli do 8 listopada. 

Nasi eksperci pomogą Państwu w aplikowaniu o dopłaty. W ramach naszego doradztwa zapewniamy: 

 • weryfikację możliwości uzyskania najwyższego wsparcia; 
 • obsługę od złożenia wniosku po rozliczenie wsparcia; 
 • elastyczność – w przypadku, gdy pojawi się nowy instrument wsparcia, który będzie atrakcyjniejszy dajemy możliwość zmiany wybranego sposobu wsparcia aż do momentu złożenia wniosku. 

Więcej informacji o naborze i znowelizowanej uchwały znajdą Państwo na stronie operatora programu pod adresem: https://www.gov.pl/web/nfosigw/ogloszenia. 

Ostatnie wpisy

Greeners partnerem dziesiątej edycji Sustainable Economy Summit
Aktualności

Greeners jest partnerem dziesiątej edycji Sustainable Economy Summit. Wydarzenie odbędzie się w dniach 20–21 maja w Sheraton Grand w Warszawie. Maximilian Piekut, General Manager Greeners, zaprezentuje studium przypadku: „Jak sprawić, aby dekarbonizacja była korzystna dla firmy?” i weźmie udział w panelu dyskusyjnym o zielonej energii.

Czy biogaz może uratować polską gospodarkę?
Transformacja

Wraz z globalnym wzrostem świadomości ekologicznej i coraz większą presją na redukcję emisji gazów cieplarnianych, poszukiwanie alternatywnych, bardziej zrównoważonych źródeł energii staje się priorytetem dla wielu krajów. Polska, jako jeden z liderów w produkcji i zużyciu węgla, stoi przed wyzwaniem zrównoważonej transformacji energetycznej. W tym kontekście biogaz i jego pochodne, jako potencjalne elementy strategii energetycznej, wzbudzają coraz większe zainteresowanie.

Norma ISO 50001 – Klucz do efektywności energetycznej
Efektywność

System Świadectw Efektywności Energetycznej (ŚEE) przygotowano w ramach obowiązku nałożonego na państwa członkowskie przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2012/27/UE (aktualnie przekształcona Dyrektywa 2023/1791). Obowiązek ten wprowadza system zobowiązujący do zwiększenia efektywności energetycznej, w taki sposób, aby dystrybutorzy energii danego kraju co roku oszczędzali co najmniej 1,5% rocznego wolumenu sprzedaży odbiorcom końcowym. Państwa członkowskie otrzymały dowolność w opracowaniu i wprowadzeniu omawianego systemu.

Transformacja energetyczna w Twojej firmie

Wdrażamy rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju w sposób, który przynosi naszym Klientom wymierne korzyści.