Dofinansowanie działań ESG 

Wywiązanie się ze zobowiązania do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r. będzie wymagać licznych i wielkoskalowych inwestycji niskoemisyjnych. Kraje Unii Europejskiej (UE) wyemitowały 3,1 Gt CO2 w 2019 r. By przejść do poziomu zerowego CO2 potrzebne są znaczne nakłady finansowe. UE przeznaczy 30% z budżetu długofalowego i Next Generation na działania klimatyczne (około 606 mld euro) w latach 2021-2027. Kraje G20, których emisje szacowane są na około 31 Gt CO2 rocznie będą musiały w tej dekadzie zainwestować ponad 35 bln dolarów w inwestycje zrównoważone.  

W Polsce na lata 2021–2027 przewidziano najwięcej środków finansowych na inwestycje w zrównoważony rozwój, w tym na poprawę efektywności energetycznej w dwóch programach finansowanych z funduszy UE, tj. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) oraz Nowoczesna Gospodarka (FENG). W ramach pierwszego z nich na poprawę efektywności energetycznej w najbliższym okresie planowanych jest kilka naborów:

1. Poprawa efektywności energetycznej (wraz z instalacją OZE) w dużych i średnich przedsiębiorstwach 

Wsparcie kierowane będzie m.in. na: 

  • podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych, ciągów transportowych, zwiększanie efektywności energetycznej systemów pomocniczych, instalację urządzeń OZE; 
  • instalację urządzeń do produkcji, magazynowania, tankowania lub transportu wodoru. 

Wnioskodawcy: duże, średnie przedsiębiorstwa. 

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wyniesie do 85%. 

Ogłoszenie naboru planowane jest na 15 grudnia 2023 r. i potrwa do 15 lutego 2024 r. 

Forma pomocy publicznej: dotacja. 

2. Infrastruktura energetyczna 

Wsparcie kierowane będzie m.in. na: 

  • budowę, rozbudowę i modernizację inteligentnych sieci gazowych przesyłowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 
  • budowę i modernizację inteligentnej sieci elektroenergetycznej – przesył lub dystrybucja. 

Wnioskodawcy: duże przedsiębiorstwa, MŚP. 

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wyniesie do 80%. 

Pierwsze konkursy ogłoszono w czerwcu i sierpniu 2023 r. Kolejny zostanie uruchamiany 29 grudnia 2023 r. 

Forma pomocy publicznej: dotacja. 

3. Rozwój OZE 

Wsparcie kierowane będzie m.in. na: 

  • budowę, przebudowę, modernizację i rozbudowę OZE w zakresie wytwarzania biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej; 
  • budowę lub rozbudowę OZE w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu. 

Wnioskodawcy: przedsiębiorstwa. 

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wyniesie do 80%. 

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w terminie od 15 grudnia 2023 r. do 15 lutego 2024 r.  

Forma pomocy publicznej: dotacja. 

 

Kolejnym dużym programem są Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. 

1. Kredyt ekologiczny 

Wsparcie przeznaczone będzie na redukcję emisji gazów cieplarnianych i poprawę efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy. 

Ze wsparcia mogą korzystać: MŚP, small i midcaps (spółki o średniej kapitalizacji). 

Wsparcie publiczne będzie stanowić dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego tzw. premia ekologiczna. 

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wyniesie do 70%. 

Ogłoszenie naboru planowane jest na 25 kwietnia 2024 r. 

Forma pomocy publicznej: dotacja. 

2. Ścieżka SMART 

Wspierane będą kompleksowe projekty koncentrujące się na gospodarce niskoemisyjnej i przystosowaniu się do zmian klimatu w ramach prowadzonych procesów badawczych, przedsięwzięć innowacyjnych oraz transferu technologii i współpracy między przedsiębiorstwami, organizacjami badawczymi i uczelniami wyższymi. 

W przypadku dużych przedsiębiorców projekt musi obejmować co najmniej moduł B+R. Natomiast aplikujące o dofinansowanie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa muszą zrealizować przedsięwzięcie obejmujące moduł B+R lub wdrożenie innowacji. 

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wyniesie do 80%. 

Ze wsparcia mogą korzystać: 

  • duże przedsiębiorstwa, ich konsorcja, a także konsorcja przedsiębiorstw MŚP z innymi niż MŚP oraz przedsiębiorstw (innych niż MŚP oraz MŚP) z organizacjami badawczymi lub pozarządowymi; 
  • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa oraz konsorcja tych podmiotów. 

Ogłoszenie naboru planowane jest na kwiecień 2024 r. dla konsorcjów MŚP i w czerwcu 2024 r. dla pojedynczych MŚP. 

Podmioty gospodarcze będą mogły również liczyć na dofinansowanie w ramach regionalnych programów. Każde z województw zarezerwowało środki na inwestycje w poprawę efektywności energetycznej. 

Forma pomocy publicznej: dotacja. 

 

Oferujemy Państwu pełen zakres usług powiązanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych. Zapraszamy do kontaktu z nami. 

Przeprowadzamy analizę możliwości sfinansowania projektu, a następnie kosztów kwalifikujących się do dofinansowania. Wspieramy w przygotowaniu i prowadzeniu całej procedury pozyskania wsparcia, w tym opracowanie stosownej dokumentacji i pozyskania partnerów do projektu. 

Ostatnie wpisy

Greeners partnerem dziesiątej edycji Sustainable Economy Summit
Aktualności

Greeners jest partnerem dziesiątej edycji Sustainable Economy Summit. Wydarzenie odbędzie się w dniach 20–21 maja w Sheraton Grand w Warszawie. Maximilian Piekut, General Manager Greeners, zaprezentuje studium przypadku: „Jak sprawić, aby dekarbonizacja była korzystna dla firmy?” i weźmie udział w panelu dyskusyjnym o zielonej energii.

Czy biogaz może uratować polską gospodarkę?
Transformacja

Wraz z globalnym wzrostem świadomości ekologicznej i coraz większą presją na redukcję emisji gazów cieplarnianych, poszukiwanie alternatywnych, bardziej zrównoważonych źródeł energii staje się priorytetem dla wielu krajów. Polska, jako jeden z liderów w produkcji i zużyciu węgla, stoi przed wyzwaniem zrównoważonej transformacji energetycznej. W tym kontekście biogaz i jego pochodne, jako potencjalne elementy strategii energetycznej, wzbudzają coraz większe zainteresowanie.

Norma ISO 50001 – Klucz do efektywności energetycznej
Efektywność

System Świadectw Efektywności Energetycznej (ŚEE) przygotowano w ramach obowiązku nałożonego na państwa członkowskie przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2012/27/UE (aktualnie przekształcona Dyrektywa 2023/1791). Obowiązek ten wprowadza system zobowiązujący do zwiększenia efektywności energetycznej, w taki sposób, aby dystrybutorzy energii danego kraju co roku oszczędzali co najmniej 1,5% rocznego wolumenu sprzedaży odbiorcom końcowym. Państwa członkowskie otrzymały dowolność w opracowaniu i wprowadzeniu omawianego systemu.

Transformacja energetyczna w Twojej firmie

Wdrażamy rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju w sposób, który przynosi naszym Klientom wymierne korzyści.